Tŷ Gwerin 2015, the home of folk traditions in the splendid Yurt at the National Eisteddfod in Meifod, Powys.

Dydd Sadwrn 1 Awst : Saturday 1 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Gwerin Gwyrdd: perfformiadau gan grwpiau gwerin newydd : performances by new folk groups

13:00 Sorela – Perfformiad : Performance

14:00 i’w gadarnhau : t b c

15:00 Prosiect ysgolion Nansi Richards : school project on the harpist Nansi Richards – Arts Connect

16:00 Cystadleuaeth 9 – Unawd ar unrhyw offeryn acwstig : Competion 9 – Solo on any acoustic instrument

Dydd Sul 2 Awst : Sunday 2 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Patrobas – Perfformiad : Performance
http://www.patrobasband.com/

13:00 Adran D – Perfformiad : Performance
http://www.adran-d.co.uk/

14:00 Siân James – Canu yn y Cof: Alawon Maldwyn : Songs of Maldwyn collected by Siân James
http://www.sianjames.co.uk/index.html

15:00 Gwenan Gibbard & Meinir Gwilym – Perfformiad : Performance

16:00 Awr y Plygeinwyr. Roy Griffiths yn arwain sesiwn o ganu Plygain yng nghwmni partion lleol : Harmony singing – Plygain carols

Dydd Llun 3 Awst : Monday 3 August

9.00 Cystadleuaeth 10, Rhagbrawf – Grwp offerynnol neu offerynnol a lleisiol : Competition 10, Prelim – Instrumental or instrumental-and-vocal group

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Nicholas Bennett ac Alawon Fy Ngwlad, gyda Elinor Bennett : Elinor Bennett on the collector Nicholas Bennett and his publication Alawon Fy Ngwlad (The Lays Of My Land)
http://elinorbennett.co.uk/

13:00 Gwenan Gibbard – Perfformiad : Performance
http://www.gwenangibbard.com

14:00 Cofio Nansi Richards : Remembering Nansi Richards

15:00 Pigyn Clust – Perfformiad : Performance

16:00 Gwilym Bowen Rhys a gwesteion yn chwarae detholiad o ganeuon o albym Merêd: Welsh Folk Songs – recordiau Folkways : Gwilym Bowen Rees and guests on the late Meredydd Evans and his Folkways recordings

17:00 Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru : Welsh Folk Song Society
http://www.canugwerin.com/cy/index.php

 Dydd Mawrth 4 Awst : Tuesday 4 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Foxglove Trio – Perfformiad : Performance
http://www.thefoxglovetrio.co.uk/

13:00 Ryland Teifi & Graham Clancy – Perfformiad : Performance

14:00 Y Sesiwn Fach yn Cyflwyno – Idris Morris Jones yn holi Twm Morys : Idris Morris Jones interviews poet Twm Morys

15:00 Linda Griffiths & Sorela – Perfformiad : Performance

16:00 Beth yw diwylliant gwerin? dan ofal Prifysgol Caerdydd : What is folk culture? led by Cardiff University

17:00 Noson Lawen Anffurfiol gyda trac: An informal evening of song and music with trac
trac-cymru.org

Dydd Mercher 5 Awst : Wednesday 5 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Triawd – Perfformiad : Performance

13:00 Gig gwerin y plant – Plu : Children’s folk gig with Plu
http://www.pluband.com/

14:00 Y Sesiwn Fach yn Cyflwyno – Idris Morris Jones yn holi Arfon Gwilym
Y Sesiwn Fach presents – Idris Morys Jones talks to Arfon Gwilym
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00dlb7k

15:00 Bob Delyn a’r Ebillion – Perfformiad : Performance
https://www.youtube.com/watch?v=m6oOWCN0y5s

16:00 Gareth Bonello – Perfformiad : Performance
http://www.thegentlegood.com/

17:00 Twmpath i’r Teulu : Family Twmpath
http://dawnsio.com

Dydd Iau 6 Awst : Thursday 6 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera:  Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Cymanfa Telynau Teires : Triple Harp gathering

13:00 Cofio Merêd : Remembering Merêd

14:00 Cystadleuaeth stepio ar y pryd : Stepping (clogging) competition

15:00 Cwis Gwerin gydag Eiry a Gwenan : Folk Quiz with Eiry and Gwenan

16:00 DnA – Perfformiad : Performance
http://www.dna-folk.co.uk/

17:00 Gymanfa Cerdd Dant

17:30 Stomp Cerdd Dant : Cerdd Dant live and kicking

19.00 Sesiwn werin anffurfiol : informal folk session

Dydd Gwener 7 Awst : Friday 7 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Y Traddodiad Byw – Mair Tomos Ifans, Sioned Webb ac Arfon Gwilym yn cyflwyno rhaglen amrywiol a hwyliog o ganu traddodiadol : The Living Tradition – a  lively and varied programme of traditional songs
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

13:00 Crefft y Clocsiwr, gyda Cliff Jones : The Craft of the Clogger

14:00 Awr y Cantorion Gwerin – Linda Griffiths yn cyflwyno griw o gantorion gwerin unigol, o fro’r Eisteddfod a gweddill y wlad : Folk Singers’ Hour – Linda Griffiths introduces a crew of unique folk singers, from the area of this year’s Eisteddfod and from the rest of the country

15:00 Dafydd Iwan & Gwenan Gibbard – caneuon gwerin hen a newydd : folk songs old and new
https://www.youtube.com/watch?v=WooUv0QttKs

16.00 Gwyneth Glyn – Perfformiad : Performance
http://www.gwynethglyn.com

17:30 Calan – Perfformiad : Performance
http://www.calan-band.com

18.30 Cowbois Rhos Botwnnog – Perfformiad : Performance
http://www.crhb.net

Dydd Sadwrn 8 Awst: Saturday 8 August

10.00 Gweithdy alawon a sesiwn gyda Clera : Tune workshop and informal folk session with Clera (the Society for Traditional Welsh Instruments)
http://www.clera.org/cymraeg/cleraheddiw.php

11:00 Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru : Welsh National Folk Dance Society
http://dawnsio.com

12:00 Y Traddodiad Gwerin a’r Sipsi, gyda Robin Huw Bowen : The Folk Tradition and the Gypsies, with Robin Huw Bowen
http://teires.tth7.co.uk/

13:00 Sesiwn y Plant (a Plant dan 100) gyda Sioned Webb a Mair Tomos Ifans – Children’s Session (and children under 100)
http://www.sainwales.com/cy/artists/heather-jones

14:00 Plu – Perfformiad : Performance
https://www.pluband.com

15:00 Parti Cut Lloi – Perfformiad : Performance
http://www.particutlloi.co.uk/

16:00 Dewi Pws a Radwm – Perfformiad : Performance